Nye tall viser at utlendinger som ikke bor i Spania betaler merkbart mer pr m2 for sin bolig i Spania enn hva fastboende utlendinger gjør når de kjøper bolig. Dette viser den mest presise statistikk om salg av boliger i 2016 som har blitt lagt frem til nå i år. Tallene vitner også om fortsatt økt aktivitet i markedet samt svakt men klart økende priser. 

Salget av boliger til utlendinger utgjør nå rundt 20% av alle solgte boliger i Spania. Fra januar til juni ble det skjøtet over 43.519 boliger. Dette ifølge nye tall fra notarene som formaliserer omsetning av alle boliger i Spania. De publiserte tallene gjelder årets første seks måneder.

  • Briter var fortsatt største gruppen, dette til tross for at tallene er hentet fra perioden like før avstemmingen om «Brexit».
  • 19.7% flere transaksjoner enn samme perioden i 2015
  • Betydelig færre russere kjøper som en følge av EU sanksjoner og lavere Rubel.
  • Flest kjøper på Costa Blanca
  • I gjennomsnitt betalte utlendinger 2.5% mer pr m2 enn i 2015, de ikke residente betalte vesentlig mer enn residente.

1618 Euro/m2, fastboende betaler mindre

Utlendinger som bor i Spania på kjøpetidspunktet kun betalte 0.5% mer pr m2 enn hva de gjorde i 2015, mens de som ikke bor i Spania på betaler 4.3% mer for sin Spania-bolig i 2016 enn i 2015. I gjennomsnitt betalte utlendinger 2.5% mer pr m2 enn samme periode i 2015.

Noe av denne differansen kan forklares med at ikke-residente i større grad bruker meglere basert i hjemlandet. Større avstand til markedet, mindre lokalkunnskap og flere mellommenn gjør at boliger omsatt via slike meglere kan bli litt dyrere.

Ikke-fastboende kjøper boligene som steget mest i pris

Megler Mona Nielsen er daglig leder for eiendomsmegler «Lundquist & Nielsen» med kontor på Orihuela Costa like syd for Torrevieja. Nielsen har bodd i Spania siden 1986 og er en av veteranene i bransjen. Hun peker på hvordan «nye» kjøpere i større grad velger nybygg, noe som forklarer hvorfor denne gruppen betaler mer på m2 enn utlendinger som allerede bor i Spania.

Eiendomsmelger Mona Nielsen

– Delvis er nok årsaken til at mange betaler over gjennomsnittlig pris at hovedtyngden av nybygg kjøpes av utlendinger jamfør statestikk. Mange residente eller fastboende boligkjøpere er bundet til «sitt» nærområde, som jo er etabelert og utbygd. Der er det oftest bruktboliger som er tilgjengelige. Førstegangskjøpere har lettere for å kjøpe i områder under utvikling noe som betyr mer nybygg.

Nybygg øker mest i pris

Den spanske storavisen «El Pais» skrev i september at prisene på nybygg i gjennomsnitt på landbasis økte med 8,4 prosent siste 12 månedene. Prisen på bruktboliger økte kun med 3,2 prosent samme perioden.

Sammenliknet med 2008, hvor prisene hadde begynt å falle (-9.86% justert for inflasjon), har antallet solgte boliger til utlendinger økt med 160%. I første halvdel av 2008 kjøpte utlendinger 16.658 boliger.

Største gruppen av briter (19%) etterfulgt av franskmenn (8%) og tyskere (7.8%). Det er verdt å merke seg at britene stemte for «Brexit» 23. juni. Disse tallene gjelder til og med juni.

50% skal ikke bruke boligen fast

Utlendinger som ikke bor i Spania utgjorde 50.5% av operasjonene. Boligene kjøpes ofte da som investering for utleie gjerne kombinert med sporadisk eget bruk som feriebolig.

Flere nyheter om hus og bolig i Spania fra SpaniaPosten