I følge tall fra det spanske statistikkbyrået INE ble det solgt 403.866 boliger i Spania i 2016, en økning på 13,6 prosent fra 2015. Veksten er den høyeste siden før krisen i 2007.

Det siste året med nedgang i det spanske boligsalget var i 2013. Etter det har salgskurven gått oppover i tre år på rad. Spanske eiendomsspesialister betegner utviklingen som en «normalisering» av markedet.

I følge tall fra det spanske statistikkbyrået INE (Instituto Nacional de Estadistica) gjengitt i avisen El País ble det solgt 403.866 boliger i Spania i 2016, en økning på 13,6 prosent fra 2015.

Skal man tro ekspertuttalelser fra den internettbaserte eiendomsportalen Idealista, er man nå vitne til en normalisering av markedet.

Salgsøkningen i fjor skyldes bruktboliger, mens nye boliger fremdeles hadde en svak nedgang. El País understreker samtidig at nye boliger som ikke blir solgt i løpet av de to første årene havner i kategorien bruktboliger.

I tillegg ser man en ny tendens i markedet, der også nye prosjekter er i positiv utvikling – noe som bekreftes av foreløpige tall for 2017 som viser oppgang.

At boligmarkedet nå er i full vekst, gjelder alle regioner – selv om steder som La Rioja, Murcia og Galicia fremdeles kun har en svak fremgang.

Regionen som opplevde størst vekst i 2016 var Balearene (31,0 prosent), Catalonia (20,0 prosent) og Extremadura (18,6 prosent).

Dersom man ser på den relative salgsøkningen (salg per 100.000 innbyggere) er det imidlertid de tre store feriestedene som er mest populære hos kjøperne: Balearene, Comunidad Valenciana og Kanariøyene.

Tre år med oppgang
Etter fem år med mer eller mindre sammenhengende nedgang i det spanske boligmarkedet, snudde tendensen i 2013. Dette året ble det siste med negative salgstall (-1,9 prosent).

Etter 2013 har salgskurven gått oppover med en økning på 2,0 prosent i 2014 og 11,5 prosent i 2015 og 13,6 prosent i 2016.

Til sammenlikning registrerte man under de dårligste årene av krisen i 2008 og 2009 en nedgang på henholdsvis 28,8 og 25,1 prosent.

Forsatt vekst med forbehold
Veksten i markedet anses som stabil og er ventet å fortsette de neste årene. Eksperter understreker samtidig at utviklingen alltid er påvirket av forhold knyttet finansieringen hos den jevne kjøper. I den forbindelse vises det til nylige rettsavgjørelser som har tvunget spanske banker til å endre sine utlånsbetingelser.

Mange spanske banker har frem til nå operert med et såkalt «gulv» på renten, noe som innebærer at lånetageren kun får et begrenset utbytte av rentenedgangen i markedet (i det lånerenten hos bankene stanses ved det fastsatte gulvet, mens markedsrenten fortsetter nedover).

Disse klausulene er nå ansett i strid med gjeldene forbrukerlover. At bankene må endre praksis kan bety en innstramming i antall utlån, noe som i så fall vil påvirke markedet.