Nye tall fra notarene viser at over tusen nordmenn realiserte drømmen om egen bolig i Spania i fjor. Tallene gjelder Alicante-provinsen. 1175 boliger er 2.62% mer enn hva som ble solgt til nordmenn i 2015.

Lang flere svensker er nå å finne på markdet i Spania. 2339 svensker var innom notarene i Alicante provinsen i løpet av 2016 for å skjøte over sine nye boliger. Dette er 32.3% mer enn året før.