Hus i Torrevieja

Torrevieja kommune vil frede et større kystområde utenfor sentrum av byen kjent som Las Calas. Arealet som i årevis har vært truet av utbygging er fremdeles ikke tatt med i Valencia-regionens verneplan for grøntarealer. Det ønsker kommunen å gjøre noe med. Det rødgrønne byrådet ber nå om at 20 hektar tomt ved de karakteristiske klippene inkluderes i planen og gjøres til «ikke-urbaniserbart» område. Prosessen kompliseres av at deler av grunnen er i privat eie.