Torrevieja Krever en mer fornuftig bygge-politikk i Torrevieja-området

Krever en mer fornuftig bygge-politikk i Torrevieja-området

-

- Advertisment -

Regionale myndigheter i Valencia vil ikke tillate nye eiendomsprosjekter syd på Costa Blanca, uten at det er tatt hensyn til en helhetlig og bærekraftig plan. Orihuela, Torrevieja og andre kommuner i Vega Baja-distriktet vil med andre ord ikke kunne omregulere landarealer som før, men må følge nye og mer fornuftige økonomisk standarder for utbygging. I tillegg må det tas større hensyn til allerede eksisterende bebyggelse, infrastruktur og naturresurser.

Med nedgangstidene vel bak seg og økt aktivitet i eiendomsmarkedet er det oppstått debatt om de regionale restriksjonene på utbygging syd på Costa Blanca. Mange av kommunene i Vega Baja ser potensial for økonomisk vekst med en stadig blomstrende turisme og økende etterspørsel etter utleieleiligheter fra både spanjoler og utenlandske ferierende. Samtidig ønsker man å unngå situasjonen fra før de økonomiske nedgangstidene der utbygging av eiendom kom ut av kontroll.

Den nye «økonomiske modellen» som skal forhindre en ny boligboble og verne kystområdene mot uforholdsmessige inngrep ble presentert under konferansen Jornadas de Urbanismo (urbaniusme-konferansen) i Torrevieja tirsdag 25. april.

En av betingelsene for å åpne for nye eiendomsprosjekter er at området som eventuelt skal bygges ut ikke reguleres for boliger, men for forretningsvirksomhet. På den måten åpnes det også for annen økonomisk aktivitet, det være seg industri eller servicenæringer. I tillegg vil reglene bidra til å forhindre ny svart utleievirksomhet ved at utbyggere fra dag én tvinges til å registrere sin økonomiske aktivitet og følge skattereglene som gjelder for denne næringen.

Vil unngå overforbruk

I grove trekk inneholder den nye strategien en standard for fornuftig utbygging i Vega Baja. Avisen Información betegner planen som «marerittet» for kommuner og utbyggere som igjen higer etter rask vekst og som hadde håpet at den nye aktiviteten i eiendomsmarkedet ville bety at alt var som før. Det vil si før krisen, da det nærmest var fritt frem for politikere og utbyggere på Costa Blanca.

Slik er det imidlertid ikke nå. Regionale myndigheter (Genralitat Valenciana) holder nemlig fast ved restriksjonene som ble vedatt av regionsparlamentet i 2011, da planen for forvaltning av landområder ble utarbeidet for Valencia-regionen, Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana (ETCV).

Planen er i tråd med EUs mål om å begrense uforholdsmessig vekst og overforbruk av begrensede ressurser, som vann og energi.

Unntak fra restriksjonene

Unntak fra restriksjonene i ETCV, som likevel tillater at nye arealer kan omreguleres til utbygging, vil teoretisk sett kun tillates dersom hensynet til en økonomisk og bærekraftig utvikling er tatt.

Her ser man for seg to alternativer, der det allerede nevnte kravet om at arealet som skal bygges ut ikke reguleres som boligutbygging, men som forretningsvirksomhet.

Et annet alternativ, ansett som mindre realistisk, er at de 27 kommunene i Vega Baja kommer sammen om en bærekraftig plan for hele distriktet. Dette anses som vanskelig å oppnå på grunn av de mange forskjellige interessene en slik plan må ta hesyn til. I tillegg vil en en koordinert strategi på tvers av alle kommunene innebære flere år med utredning og saksbehandling.

Konferansen Jornadas de Urbanismo er arrangert av advokatkollegiet Colegio de Abogados de Orihuela og Torrevieja kommune (Ayuntamiento de Torrevieja).

Hus og bolig

Bygge om og bygge ut i Spania

Kommunenes plan- og bygningsetat blir stadig flinkere og mer ivrige til å kreve inn bøter og ilegge rivningspåbud på...

Før, under og etter bolighandelen Du trenger gode allierte

Boligmarkedet langs kysten vår er midt i oppturen. I et dynamisk marked som dette er det mange aktører, fra...
- Advertisement -

Fellesvel og sameie i Spania – La comunidad de vecinos

I vårt område langs kysten finner vi mange boligkompleks med fellesarealer og felles elementer som heis, basseng, hage parkeringsplasser...

Bolig i Spania

Plusvalia, kommunal eiendomsskatt ilagt ulovlig

Spanske kommuners praksis rundt innkrevigen av "plusvalía" skatten er kjent...
- Advertisement -

Kjøp av bolig i SpaniaRELATED
Mer om kjøp av hus, leilighet og bolig i Spania