Stor interesse for investeringer i eiendom

0
805

Økt aktivitet, økt optimisme og økte boligpriser fører et en «boom» innen investeringer i eiendom i Spania. En rekke store aktører innenfor sektoren i Spania forbereder nå børsnoteringer av sine selskaper.

Bare fem av selskapene har i dag bokførte verdier på over seks milliarder euro, over femti milliarder norske kroner. Det er selskaper som Testa, AEDAS, Vía Célere, RENTA og HI Partner som nå gjør de første steg mot børsnotering.

At selskapene mener investorer vil være interesserte i å investere i selskapene og at dagens eiere vil få en god prising er å se på som tegn for et langt sunnere marked for eiendom i Spania enn kun for få tid tilbake.

Institusjonelle investorer som fond begynte allerede i 2013 å investert tungt i Spania. Et marked hvor det lenge har vært gode muligheter for å gjøre gode kjøp. Investorene har primært kjøpt store porteføljer av eiendom. Næringsbygg og bygårder har også vært attraktive objekter for investorer.

Dagens lave avkastning på verdipapirer gjør eiendom svært interessant som lav risiko-investering med sikker avkastning over tid.