Tips og guider om kjøp og eie av bolig i Spania Plusvalia, kommunal eiendomsskatt ilagt ulovlig

Plusvalia, kommunal eiendomsskatt ilagt ulovlig

-

- Advertisment -

Spanske kommuners praksis rundt innkrevigen av «plusvalía» skatten er kjent grunnlovsstridig av Spanias forfatningsdomstol. Skatten som er blant spanske kommuners viktigste inntektskilde anses som ulovlig fordi den pålegges uavhengig av om det har vært fortjeneste på salget eller ikke. Eiere som selger med tap har i mange tilfeller også måttet betale skatten, noe domstolen mener er i strid med borgernes grunnlovfestede rettigheter.

I tillegg til at skatten i mange tilfeller får et vilkårlig utfall, har de kommunale vedtakene vært endelige – det vil si, uten noen form for klageinstans – en praksis som også anses i strid med grunnloven.

Årsaken til at den såkalte fortjenesteskatten (impuesto sobre la plusvalía) slår ut feil er beregningsmåten som kommunene bruker. Det anvendes fastsatte rater som ikke nødvendigvis gjenspeiler prisendringer i markedet. Det har ført til at eiendom som selges med tap, i mange tilfeller er pålagt fortjenesteskatten, noe forfatningsdomstolen (Tribunal Constitucional) mener er i strid med formålsparagrafen for skattesystemet i den spanske grunnloven.

Den kontroversielle skatten har allerede fått rettsavgjørelser mot seg i forskjellige regioner. På bakgrunn av en sak i Guipúzcoa i Baskerland er spørsmålet nå også blitt behandlet av den spanske forfatningsdomstolen.

Den spanske avisen El País skriver at dommen vil gjelde for hele Spania og således forplikter alle landets kommuner til å gjøre endringer i praksisen.

I dommen vises det blant annet til grunnlovens artikkel 31, der det heter at skatt skal betales på bakgrunn av et «rettferdig skattesystem» hvis omfang aldri må være av «konfiskerende» art.

Domstolen ser også et grunnlovsbrudd i den manglende klageadgangen på vedtakene. Her vises det til artikkel 24, der det heter at borgerne «har krav på» å få sine rettigheter og interesser «forsvart» gjennom rettsvesenet.

Hus og bolig

Bygge om og bygge ut i Spania

Kommunenes plan- og bygningsetat blir stadig flinkere og mer ivrige til å kreve inn bøter og ilegge rivningspåbud på...

Før, under og etter bolighandelen Du trenger gode allierte

Boligmarkedet langs kysten vår er midt i oppturen. I et dynamisk marked som dette er det mange aktører, fra...
- Advertisement -

Fellesvel og sameie i Spania – La comunidad de vecinos

I vårt område langs kysten finner vi mange boligkompleks med fellesarealer og felles elementer som heis, basseng, hage parkeringsplasser...

Bolig i Spania

Nye boliger i Spania koster 2.120 Euro pr m2

I gjennomsnitt steg prisen på helt nye boliger 3.3%...
- Advertisement -

Kjøp av bolig i SpaniaRELATED
Mer om kjøp av hus, leilighet og bolig i Spania