Nye online-verktøy gir deg verdien på hus og leiligheter i Spania, og det på få sekunder har du nødvendig info klar.

Verdivurdering av hus og leiligheter i Spania kan være vrient. Takstsystemet i Spania er forskjellig fra hjemme i Skandinavia og spesielt i turistområdene hvor kjøpere har noe andre ønsker enn i vanlige byer kan en verdi-vurdering av en bolig sprike en del.

Men spanske storbanker har lansert online-verktøy som raskt kan gi selgere og kjøpere av eiendom i Spania en god idee om verdien på boligen. Har kan boligens registernummer, referencia catastral, får man oppgitt boligens verdi på få sekunder.

Storbankene som ble aktører i eiendomsbransjen

Avanserte datasystemer bruker «Big data», bankenes store datasett og informasjon fra offentlige registre for å beregne en boligs verdi basert på beliggenhet, alder, størrelse etc.

Spanske storbanker har blitt mer direkte involvert i bolig-sektoren som følge av finanskrisen som slo til i Spania noen år tilbake. Bankene endte opp med å overta store masser eiendom som lånetakerne ikke kunne betale på. Mye av eiendomsmassen var halvferdige eller uferdige store byggeprosjekter noe som gjorde bankene til mer direkte aktører i bransjen enn tidligere.

Bankene trengte verktøy og metoder for å så nøyaktig som mulig evaluere den reelle verdien av eiendommene de hadde og disse verktøyene er et resultat av bankenes behov koblet sammen med store mengder data satt i system.

Bli kjent med nabolaget

BBVA sitt verktøy lar deg søke deg frem til et bestemt område, klikke og i en radius på mellom 250-2000 meter kan du enkelt se snittverdien pr m2 og gjennomsnittlig størrelse på boligene her.

Online verktøy for verdivurdering, hus og leiligheter i Spania:

BBVA, Analizar la vivienda

Sabadell – Solvia Price Index