Bygge om og bygge ut i Spania
Bygge om og bygge ut i Spania

Kommunenes plan- og bygningsetat blir stadig flinkere og mer ivrige til å kreve inn bøter og ilegge rivningspåbud på ulovlig oppførte byggearbeider. Alt fra påbygg, garasjer, basseng, nye vinduer, pergolaer, carport i tre, boder og påbygg i aluminium kan være mål for sanksjoner. Hele urbanisasjoner har i Spania blitt erklært ulovlige med alvorlige følger for utbygger og de som eventuelt kjøpte katta i sekken uten å sjekke elementære ting.

Les om det å bygge ut og bygge om i SpaniaPosten.