Endringene er en konsekvens av bankenes praksis knyttet til «Ley de Suelo».

En ulovlig måte hvor bankene har satt en nedre grense for flytende rente med det resultat at mange har betalt for mye for sine boliglån. Bankene hevder de handlet i god tro. Den nye lovteksten er klarere med tanke på hva betingelser bankene kan tilby lånekundene. De må opplyse lånekundene bedre og notaren skal nå tydeligere forklare kunden hva nøyaktig det er man signerer på før overskjøting av boligen.