Etter en dom i Madrid hvor en dommer fant over 40 bankers utlåns-praksis spekulativ vil mange lånekunder kunne kreve tilbake mange tusen euro hver. Det bankene gjorde som har blitt erklært ulovlig var å sette en nedre grense for renten på lån med flytende rente, altså en klausul om et «gulv» for rentenivået eller «cláusura de suelo» på spansk.

Mange spanske banker som f.eks. Bankia og BBVA har gjort skjema på sine web-sider tilgjengelige for bankkunder som mener de har betalt for høy rente. Og bankene har satt i gang ordninger for raskt å kunne refundere kundene pengene.

De fleste lån tatt opp i Spania er gjort med flytende rente, knyttet til rente-indeksen fra den europeiske sentralbanken. En vanlig boligrente kan f.eks. være ligge et sted mellom Euribor +0.75 – 1.75%. I 2008 var Euribor på sitt høyeste nivå med over 5%. Dermed endte mange opp med å betale over 6% rente. Hva «bunn» som var satt på lånet var den gang irrelevant.

Les også: Snart må notaren forklare deg boliglånets klausuler i detalj

Ved utgangen av 2016 var Euribor på under 1%. Dermed vil mange kunder som f.eks. har hatt et «gulv» på 3% betalt for mye i rente da domstolen har konkludert med et slike «gulv» på renta er ulovlig og bankene må refundere det som er betalt for mye. Det kan dreie seg om mange titusener på et boliglån.

Dette gjelder boliglån gjort opptil fire år før 23. desember 2015 og man har frem til 24. desember 2019 å klage på sin egen bank dersom man tror man kan ha blitt avkrevd for mye i gebyrer.