Villa i Marbella

I gjennomsnitt steg prisen på helt nye boliger 3.3% i 2016. Dette er vesentlig mer enn prisen på bruktboliger. I snitt betalte man 2120 Euro pr m2 for helt nye boliger i året som gikk. I storbyene gikk prisen opp mer enn gjennomsnittet.