Boligmarkedet i Spania vil trenge rundt 150.000 nye boliger i året. Det mener den spanske næringslivsorganisasjonen CEOE. Flere hundre tusen nye boliger står fremdeles tomme rundt omkring i landet. Det står ikke i veien for nye prosjekter fordi en stor andel av disse aldri kommer til å bli solgt, sier organisasjonen.

I følge en rapport fra Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) presentert i avisen El País er ny utbygging nødvendig fordi den «solvente» og «finansierte» etterspørselen etter nye boliger i Spania allerede ligger langt over det årlige tilbudet. Organisasjonen mener at nye hus og leiligheter som står tomme (anslått til et sted mellom 300.000 og 500.000 enheter) ikke står i veien for å bygge nytt. Årsaken er at en betydelig andel av overskuddet av boliger fra årene med byggeboom i følge CEOE trolig aldri vil bli solgt og befinner seg slik sett allerede utenfor markedet.

Det anslås at behovet for nye boliger vil være på rundt 150.000 i året, det tredobbelte av det som ble bygget i 2015. Antallet ligger likevel langt under det som var vanlig fram til 2008 da boligboblen var på sitt største.

CEOE mener den nye aktiviteten i byggebransjen kan skape 500.000 varige arbeidsplasser og at eiendomsbransjen igjen vil utgjøre en viktig del av landets bruttonasjonalprodukt.

Flere nyheter om hus og bolig i Spania fra SpaniaPosten