Det er den spanske storavisen El Mundo som skriver at investering i bolig i Spania i gjennomsnitt gir 8.3% brutto avkastning.

Normale leieinntekter gir i snitt 4.4% avkastning på investeringen, og verdistigningen på eiendommen har avisen kalkulert med 3.9%. Tallene kommer fra den spanske sentralbanken «Banco de España». Sammenliknet ville en investering i 10 års obligasjoner gitt en avkastning på 1.2% og bankinnskudd 0.3%. En investering i aksjer som fulgte den spanske børs indeksen siste 10 årene ville gitt et tap på -24.2%.

Bolig i Spania har siste 12 månedene blitt en av både spanske og internasjonale investorers favoritter. Risikoen er svært lav samtidig som både verdiøkning og avkastningen er god.