Hus i Altea
Hus i Altea

Maravallu bygningen som ligger i Calvario gaten ved inngangen til Gamlebyen, vil nå bli satt i stand. Byggverket ble stoppet for mer enn ti år tilbake da det var bygget en etasje mer enn hva byggetillatelsen ga rom. Siden da har det vært mye frem og tilbake, og de som investerte i prosjektet har mistet pengene. Eiendommen ble etter hvert auksjonert bort og gikk over til å bli eid av en bank.

Den halvferdige bygningen ikke bare skjemmet bildet av Gamlebyen, men forårsaket alvorlige forstyrrelser i nabolaget blant annet på grunn av ulovlige okkupanter som forsøplet området.

Arbeidet med å sette i stand eiendommen vil ta over et år. En del av bygget vil bli revet før arbeidet med å gjøre konstruksjonen ferdig starter. Ifølge byråd Carolina Punset (CIPAL) vil et av de største problemene hun møtte da hun begynte som byråd i Altea bli løst.